můj profiklub: přihlásit se

Reference Zpět na seznam

VD Tatrovice - sanace přelivu

Obec Tatrovice
Oblast Severní Čechy
Typ objektu Občanská vybavenost
Realizační firma BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.
Chebská 53, Sokolov, 356 58
Realizace 4/2017 — 6/2018
Materiály Weber rep ochranaWeber rep vysprávka JWeber rep vysprávka HWeber tec 945Weber tec 944Weber tec imper F
Stáhnout PDF

Vodní nádrž Tatrovice slouží jako zásobárna technologické vody pro průmyslový komplex Vřesová Sokolovské uhelné. Voda z přehrady je vedena spodní výpustí hráze do manipulačního domku pod hrází a přes MVE do koryta potoka. Malá vodní elektrárna je ve dvou objektech osazena třemi Bánkiho turbinami. Na pravém břehu je po 150 metrů pod hrází voda z jímána do potrubí a gravitačně vedena do průmyslového komplexu ve Vřesové. První etapou je rekonstrukce spodní výpustě dlouhé 100 m. Druhá etapa, která je naplánována na druhé pololetí bude obsahovat sanaci přelivové části hráze.