můj profiklub: přihlásit se

Souhlas se zpracováním os. údajů k marketingovým účelům Profiklub

Souhlasím s tím, aby Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. jako správce zpracovával mé osobní údaje, které jsem poskytl prostřednictvím webového formuláře (v rozsahu v jakém jsem je uvedl či poskytl správci, především: jméno, příjmení, pracovní adresu, e-mail, telefon), k následujícím účelům:

  1. zasílání obecných informačních sdělení o novinkách týkajících se činnosti správce, např. časově omezených slevových akcí, informace o nových produktech a službách, nabídkách obchodu a služeb
  2. marketingové průzkumy, průzkumy trhu a spokojenosti zákazníků
  3. automatizované profilování nabídek určených speciálně jen pro mé potřeby a preferencí

Tento souhlas je udělován na dobu pěti let.

Tento souhlas uděluji dobrovolně.

Souhlasím s tím, aby mi správce zasílal svá obchodní sdělení při naší vzájemné komunikaci prostředky elektronické komunikace (zejména e-mail, SMS atp.) na kontakty e-mail a telefonní číslo, které jsem správci poskytl.

Saint-Gobain prohlašuje, že je povinen jako správce osobních údajů, zpracovávat osobní údaje zákazníků či zájemců o jeho produkty v marketingové databázi za podmínek stanovených platnými právními předpisy, především nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které o něm Saint-Gobain v této souvislosti zpracovává, jejich opravu, omezení nebo výmaz. Subjekt údajů má také právo v této souvislosti a v souladu s GDPR vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a také podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud se domnívá, že jeho práva na ochranu osobních údajů byla v souvislosti s plněním této smlouvy porušena. Právním titulem pro zpracování osobních údajů je souhlas subjektu údajů.

Prohlašuji, že jsem byl poučen o tom, že svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to bezplatně, kliknutím na následující odkaz