můj profiklub: přihlásit se

Reference Zpět na seznam

Záchranný hasičský sbor Vyškov,

Obec Vyškov
Oblast Jižní Morava
Typ objektu Občanská vybavenost
Investor Jihomoravský krajj
Realizační firma VESTAV group s.r.o.
Víta Nejedlého 601, Vyškov, 682 01
Realizace 10/2014 — 11/2014
Materiály Eticsklasikpas silikon.
Stáhnout PDF

HZS Jihomoravského kraje má nyní přes 900 profesionálních hasičů a občanských zaměstnanců. Vzhledem k rozloze a potřebě plošného pokrytí celého území kraje máme celkem 26 požárních stanic (6 centrálních stanic jednotlivých územních odborů HZS a 20 pobočných). Během prvního desetiletí HZS JmK se výrazně zvýšila profesionalita a odbornost hasičů. Podařilo se nám modernizovat a doplnit chybějící techniku. Máme pomoc a podporu Jihomoravského kraje. I když je stále co zlepšovat, srovnání s přelomem let 2000 a 2001 vypovídá, že jsme od té doby urazili velký kus cesty. Naše povolání ale není jen o zákonech, předpisech, dokonalých znalostech různých nebezpečných stavů a rizik nebo o perfektním zvládnutí nejmodernější techniky. Základem jsou lidé. A dokonce takoví lidé, kteří jsou ochotní pro druhé nasazovat svoje zdraví a životy. Skutečná síla záchranáře se pozná podle toho, že do své práce zapojuje i srdce. Že umí podat ruku člověku v nouzi nejen rychle a včas, ale také s citem a pokorou k základním lidským hodnotám.